เกณฑ์การรับสมัครโควตารับตรง รอบ2 ปีการศึกษา2565

กรอกใบสมัคร

 

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-820-8833, 082-662-8223 และ 064-949-2768  สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร