อาจารย์แนะแนว

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

"งานของเรา"

   งานของสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครคงเปรียบเหมือน"สะพาน"ที่พาดไว้ให้นักเรียนหรือผู้สนใจได้เข้าศึกษาในคณะและหลักสูตรที่ตนสนใจและพบกับ"เรือจ้าง"ที่จะให้วิชาความรู้ในวิชาชีพต่อไป

จากประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษากว่า 20 ปี เราพบว่านิสิตสายวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเป็นที่ต้องการของประเทศเสมอมาและยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อประเทศเราเข้าสู่ยุค ageing society หรือยุคแห่งสังคมผู้สูงวัย ทำให้ผู้ที่สำร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นตัวเลือกแรก ของตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ผมมีความเชื่อว่ามหาลัยวิทยาเวสเทิร์นจะตอบโจทย์ทุกด้านที่ นิสิตต้องการ และเข้าใจถึงความกังวลใจในการเลือกสถานศึกษา แต่เราต้องไม่ลืมว่าในยุคที่การแข่งขันสูงแบบนี้ โอกาสในการศึกษาต่อในคณะที่ดีมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใด และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นพร้อมมอบโอกาสนั้นเพื่อให้ทุกๆความฝันได้เป็นจริง ตามวิสัยทัศน์ของสำนักประชาสัมพันธ์ "เลือกเรียน เลือกงาน เลือก WTU"

อาจารย์แนะแนว

อาจารย์ ปาณิสรา กุมารสิงห์
นางสาวธนลาวัลย์ เรืองมาลัย
นางสาวชนัญชิดา พันธุ
นางสาววิพาภรณ์ กองทุ่งมนต์
นางสาวกุสุมา กุสุโมทย์
นางสาวณัฐธิดา โอภาส
นายณัฏพงษ์ พุ่มพงษ์