ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ รอบแฟ้มสะสมผลงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2567

 

 

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  082-662-8223 , 085-820-8833 , 094-862-9666 และ 064-949-2768 หรือ

แอพพลิเคชั่นไลน์ @western2024สำนักประชาสัมพันธ์และและรับสมัคร