เกณฑ์การรับสมัครนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064-9492768, 085-8208833 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร