ประกาศนียบัตร 1 ปี

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตร 1 ปี 2 ภาคการศึกษา สามารถแบ่งชำระค่าการศึกษาได้ 2ครั้ง
โอกาสในการประกอบอาชีพ

- ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
- ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วย
- ศูนย์กายภาพบำบัด
- สถานเลี้ยงเด็ก
- ผู้ช่วยศูนย์บริการเสริมความงาม ผู้ช่วยคลินิก ผู้ช่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ปัจจุบันผู้ช่วยทันตแพทย์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานทันตแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับทางรัฐบาลให้มีการผลิตทันตแพทย์ให้เพิ่มขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในสายงานด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

10 คำถามที่พบบ่อยในการเรียนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1. จบมามีงานรองรับไหม ?
มีงานรองรับแน่นอนและไปได้หลากหลายแผนกทั้งใน รพ.และคลีนิกและทั้งภาครัฐและเอกชน
2. PN และ Na ต่างกันยังไง
PNคือผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี มีหมวกมีหน่วยกิตในการเรียน Na คือพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล NA ไม่มีหน่วยกิต
3. จบสายศิลป์เรียน PN ได้ไหม ?
เรียนได้ค่ะ รับทุกสาย เช่น ม.6 กศน.ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท.จบมาก็เรียนได้ค่ะ
3. จบสายศิลป์เรียน PN ได้ไหม ?
เรียนได้ค่ะ รับทุกสาย เช่น ม.6 กศน.ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท.จบมาก็เรียนได้ค่ะ
4. เรียน PN เรียนยากไหมสอบยากไหม
เรียนไม่ยากค่ะ ถ้าสนใจและตั้งใจเรียนไม่มีอะไรยากค่ะ และมีหลายที่ไม่ต้องสอบเข้า อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
5. เรียน PN จบ สามารถเรียนต่อ อะไรได้ไหมคะ เช่นพยาบาล ?
เรียนต่อได้ถ้าจบมาจากสายวิทย์ และต้องไปสอบเข้า บาง รพ.มีให้ทุนเรียนพยาบาล แต่ต้องมีอายุงาน ในการทำงาน
6. เรียน PN ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนกี่เดือน ฝึกงานกี่เดือนคะ?
เรียน6เดือน ฝึกงาน6เดือนค่ะ
7. เรียน PN ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีทุนให้ยืมไหม ?
มีทุนกู้ยืมให้ สามารถกู้ได้ 100% ค่ะ
8. เรียน จบ Na สามารถ เทียบโอนไป PN ได้ไหมคะ ?
เรียน จบ Na ไม่สามารถ เทียบโอนไป PN ได้ ต้องเรียนใหม่ทั้งหมด 1 ปี
9. เรียน PN อายุ กำหนดอายุเท่าไร ?
อายุตั้งแต่ 18-35 ข้อกำหนดแล้วแต่สถาบัน บางทีเยอะกว่านี้ถ้าสอบได้ บางสถาบันกำหนดไม่เกินอายุ 25 ก็มี และส่วนสูงและน้ำหนัก ให้ดูสมส่วนด้วยค่ะ
10. เรียน PN จบมาทำงานสายคลีนิกเสริมความงามได้ไหม ?
ทำงานได้ค่ะ เช่น รพ.ยันฮี รพ.บางมดและรพ.ที่มีแผนกศัลยกรรมความงาม และคลินิกต่าง ๆในแผนกต่างๆ เงินเดือนและ ฐานเงินเดือน โอที ก็สูงด้วย และมีความต้องการ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN มากขึ้นในขณะนี้