สมัครเรียน

กรณีมีปัญหาในการสมัครสอบถามได้ที่ Line : @western2024 หรือโทร. 085-820-8833, 064-949-2768 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

สำหรับผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องส่ง portfolio สามารถส่งได้ที่
E-mail : western.admission2024@gmail.com