7 คณะสายวิทย์สุขภาพที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

‍️‍️สำหรับคนที่กำลังสนใจในสายวิทยาศาสตร์-สุขภาพ ก่อนเริ่มเข้าศึกษา ต้องไม่ลืมว่าหลักสูตรเหล่านี้ เมื่อเรียนจบแล้วยังต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ อีกด้วยนะคะ ซึ่งการสอบจะมีข้อสอบเฉพาะของวิชาชีพนั้นๆ และทุกคนต้องสอบให้ผ่านก่อนจึงจะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะ

มีการสอบ 3 ครั้ง คือ สอบ เมื่อจบชั้น พรี คลินิก 1 ครั้ง และ สอบหลังจบชั้น คลินิก อีก 2 ครั้ง

โดยจะเรียกการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (national licensing examination-NL)

คล้ายกันกับหลักสูตรแพทย์ โดยจะสอบ 2 ครั้ง เช่นกัน โดยการสอบ NL ของทันตแพทย์ เมื่อจบชั้น พรี คลินิก 1 ครั้ง และ สอบหลังจบชั้น คลินิก อีก 1 ครั้ง หรือตอบจบ ปี 3 และ ปี 6 นั้นเอง

การสอบใบประกอบวิชาชีพของผู้ที่จบหลักสูตรเภสัชนั้น เดิมสอบ 1 ครั้ง หลังเรียนจบ แต่ปัจจุบันมีการปรับมาสอบ 2 ครั้ง คล้ายของแพทย์ และ ทันตแพทย์ แต่โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่สถาบันทำการสอนอีกด้วย

การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ จะเริ่มสอบตอนชั้นปีที่ 5 และ 3 หมวด คือ
1.หมวดความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และเอกลักษณ์ประจำตัว
2.หมวดความรู้ความเข้าใจในวิชาการสัตวแพทยศาสตร์
3.หมวดความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดย ต้องสอบหมวด 1 ให้ผ่านเกิน 80% จึงจะไปสอบหมวด 2-3 ได้ และเมื่อผ่านครบ 3 หมวด ก็จะได้เป็นสัตวแพทย์อย่างเต็มภาคภูมิ

ต้องสอบประมวลความรู้หลังจบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นการสอบตามหมวดวิชาสำคัญ และต้องผ่านทั้งหมดก่อนจึงได้ใบประกอบวิชาชีพ

สอบหลังสำเร็จการศึกษา หรือ จบ ปี 4 เช่น กันโดยจะสอบในรายวิชาสำคัญด้านการพยาบาล ตามที่ได้เรียนมานั้นเอง

หลังสำเร็จการศึกษา หรือ จบ ปี 4 แล้วสามารถเป็นจป.วิชาชีพได้ทันที
******************************

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 65
เพียงแค่ยื่น GPAX เท่านั้น
ไม่ใช้ GAT,PAT,O-net,วิชาสามัญ
สัมภาษณ์ออนไลน์อย่างเดียว

คณะที่เปิดรับสมัคร
– คณะแพทยศาสตร์
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์

กรอกใบสมัครได้ที่ : https://western-admission.com/applyonline/
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร(ชำระค่าสมัครแล้ว)
https://western-admission.com/apply-courses…/
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

สนใจสมัคร ไลน์ : @western2022
https://lin.ee/ehvEs9Y

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 0858208833 / 0649492768 อ.บัว ปาณิสรา กุมารสิงห์ อาจารย์รับสมัคร ม.เวสเทิร์น